0866 1515 35

Đặng Thái Hà
Đặng Thái Hà / Nhà Đầu Tư
Tháng Mười 2, 2020
Nguyễn Thái Sơn

ngoi-nha-hoan-hao-khach-hang-thai-son-1

Với khu đất tương đối hẹp. Nhưng đội ngũ KTS công ty đã thiết kế rất hợp lý và thông thoáng, tôi rất hài lòng và cảm ơn!   (Thái Sơn)

error: Content is protected !!